Technologia

Certyfikacja ISO 14001 do wprowadzenia

Certyfikat ISO 14001 stanowi nie lada pokusę dla każdego przedsiębiorcy. W szczególności, że można mówić tutaj o możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jak więc widać, ISO 14001 w sposób pośredni ma szansę wpłynąć na powiększenie zysków.

Indywidualne podejście do klienta 

Firma DJB doradztwo jest w stanie zapewnić wsparcie, jeżeli chodzi o wdrożenie ISO 14001. Czego tak naprawdę należy się spodziewać, jeżeli ktoś zdecyduje się na taki proces? W pierwszej kolejności trzeba liczyć się z całościową analizą firmy. Jest to działanie, które ma na celu zdefiniować istotne procesy. To właśnie wtedy będzie powstawała już indywidualna koncepcja nowego Systemu Zarządzania Środowiskowego. Kolejnym krokiem jest opracowanie polityki środowiskowej zgodnej z działalnością klienta. Trzeba również zbadać jaki będzie jej wpływ na środowisko naturalne.

Kontekst organizacji 

Ważne jest również zbadanie kontekstu organizacji. Należy sprawdzić, jakie są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Konieczne jest również określenie potrzeb, jakie napływają od stron zainteresowanych. Tak, aby każdy mógł poczuć się usatysfakcjonowany tym, co otrzymuje. Jak najbardziej można w tym momencie mówić o wymaganiach, aby te zostały spełnione. Nie można również zapomnieć o tym, że potrzebne jest opracowanie procedury zarządzania ryzykiem. Niezbędne jest również opracowanie szans, jakie wiążą się ze zmianami, jakie z czasem mają zostać wprowadzone. Zmiany są ważne, ale trzeba zwrócić uwagę na to, aby nie zaszkodzić w przyszłości firmie.

Aspekty środowiskowe

Audyt ISO 14001 wskaże również aspekty środowiskowe. Trzeba popracować nad tym, co jest pozytywne oraz nad tymi czynnikami, jakie można postrzegać w kategorii negatywnych. Tak, aby jednak dążyć do tego, żeby tych zalet było zdecydowanie więcej, a wad mniej. W końcu chodzi tu o wprowadzenie takich procesów, jakie mają wspomagać ochronę środowiska naturalnego. To właśnie w tym momencie następuje podział aspektów na te najbardziej znaczące i najmniej znaczące. Tak, aby wskazać, które tematy można potraktować jako priorytet, a które nie. 

Prawo po stronie przedsiębiorcy

Niezbędne jest również opracowanie procedury monitorowania prawodawstwa, pozwoleń środowiskowych oraz sprawozdawczości środowiskowej.Tak, aby mieć pewność, że wszystkie działania, jakie zostaną podejmowane zgodnie z ISO 14001, są legalne. Potrzebna jest więc ocena zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.