Ciekawe

Czym jest polisa OCP i kto powinien ją posiadać?

Co to takiego?

Polisa ta jest skierowana do konkretnej grupy zawodowej, a dokładniej do przewoźników. Nie ma się więc co dziwić, że dla wielu osób brzmi ona obco i nieznajomo. Jak powszechnie wiadomo transport drogowy bez względu czy dotyczy on ludzi czy towarów jest narażony na wysokie ryzyko i wiele niebezpieczeństw. Podstawą w tej działalności jest wykupienie dobrego ubezpieczenia. Polisa ta, znana również pod skrótem OCPD jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, a jego zawarcie jest dobrowolne. To zupełnie odmienny rodzaj polisy od OC czy też OCZPD.

Zakres obowiązywania polisy

Polisa ta ma szczególny zakres ochrony. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem specyfikacji umowy w szczególności w sytuacji narażenia na kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie. Pomimo że ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe to w rzeczywistości prawie 100% firm je nabywa. Straty, jakie mogłaby ponieść firma w przypadku zdarzenia takiego jak wyżej wymienione kradzież, uszkodzenie bądź zniszczenie są niewspółmiernie wysokie w porównaniu do kosztu takiej polisy. Bardzo ważną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę jest fakt, że jednym z kryteriów stawianych przez klientów firmom jest właśnie wymóg posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników. Wiąże się to z faktem, że w przypadku nieprzyjemnego zajścia i bankructwa firmy to polisa OCPD jest jedyną możliwością odzyskania pieniędzy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe standardowo w zakresie tej polisy oferują ochronę przed utratą towaru w wyniku kradzieży, uszkodzeniem lub zniszczeniem towaru, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transportu, ale również przed opóźnieniami w dostawie. Niestety w ruchu lądowym bardzo często dochodzi z różnorakich przyczyn, które w większości przypadków są niezależne od kierowcy czy firmy przewozowej. Zatem posiadanie tej polisy jest korzystne dla obu stron umowy.

Podsumowując, polisa OCP to ubezpieczenie skierowane do przewoźników, chroniące ich przed ewentualną stratą lub uszkodzeniem towaru z różnorakich przyczyn, a także niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w tym również z opóźnieniem. Jest ono korzystne dla obu stron umowy to jest klienta i przewoźnika.

Kliencie, pamiętaj, aby w przypadku korzystania z usługi transportu sprawdzić, czy twój przewoźnik posiada wykupioną polisę OCPD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *